Jan Marten Kleman & Zoon (fl. 1781-1857), Amsterdam.

Kleman & Zoon
Drawing set by Kleman & Zoon, 2nd quarter 19th century.

Jan Marten Kleman started making mathematical, optical, physical, nautical and astronomical instruments from his workshop in the Bergstraat in Amsterdam, in 1781. In 1800 he moved his firm to the Nieuwendijk, first in 'In de Blauwe Bril' and later to 'In de Groene Bril'. In 1801 his fame had risen even more, and when others started imitating his instruments, Kleman started signing all his instruments. He was a member of the Felix Meritis Society since 1802, and appointed Instrument maker to the Royal Netherlands Navy in 1808. In 1808 his son Bernard joined the firm. In the same year, Kleman won a gold medal at the 'Nijverheidstentoonstelling' industrial exhibition in Amsterdam and his firm received the title Royal ('Koninklijk'). In 1820 Bernard died at a young age. Ten years later, in 1830, the business was taken over by Carel Swebilius, who in 1847 moved it to the Bantammersteeg no.16. In 1840 Kleman made a silver sextant for Prince Willem Frederik Hendrik

Source: http://www.dwc.knaw.nl/biografie


Oprechte Haarlemse Courant 22-09-1808
Oprechte Haarlemse Courant 22-09-1808

In 1809 Kleman & Zoon receive a gold medal for their instruments including their meridian telescope at the De tweede openbare tentoonstelling der voortbrengselen van de Hollandsche Nationale Vlijt (2nd National Industrial exhibition) in Amsterdam.

In 1825 Kleman & Zoon received a silver medal for their entries at the Tentoonstelling Nationale Nijverheid (National Industrial exhibition) in Haarlem. Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeeling der voorwerpen van Nationale Nijverheid ...1825.


The above map shows the location of Kleman's workshop in Amsterdam in 1832. On November 29, 1792 Kleman purchased the property [1] at Nieuwendijk 168 for the sum of 8500 Guilders, making a down payment of 1000 Guilders and owing the rest.  Around 1806 he purchased several properties [2] in the Nieuwezijds Armsteeg, indicating a need for expansion of his workshop.

[Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Objectnummer  MIN07005F02, Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Amsterdam, Noord Holland, sectie F, blad 02 (MIN07005F02)] and [HISGIS - de Kadasterkaart van 1832].

NOTES / REFERENCES

 

1. Samuel Emanuel Sarphati; Geschiedenis der tentoonstellingen van volksvlijt in Nederland. Google Books.

 

2. Willem Anthonie Ockerse; De tweede openbare tentoonstelling der voortbrengselen van de Hollandsche Nationale Vlijt te Amsterdam in 1809. Google Books.

 

3. Frederik van Leyden; Rapport aan Zijne Majesteit den Koning van Holland, door Hoogstdeszelfs Minister van Binnenlandsche Zaken, gedaan den 28 Junij 1808, betreffende de plaats gehad hebbende openbare tentoonstelling van de voortbrengselen der volksvlijt, en toewijzing der ereprijzen. Google Books.

 

4. MacLean, Dr. Ir. J.; Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandse Instrumentmakerijen in de periode 1781-1881. De firma's Kleman en Van Emden. Leiden 1976.

 

5. ROOSEBOOM, M. 1950. Bijdrage tot de Geschiedenis der Instrumentmakerskunst in de Noorderlijke Nederlanden tot omstreeks 1840.